Smart Shipping

Nederland, als hét binnenvaart- en recreatievaartland van Europa, investeert veel in het gebruik van het vaarwegennet. Om klaar te zijn voor de toekomst, is nu het moment om smart shipping handen en voeten te geven. In 2017 hebben we dit gedaan in de vorm van drie netwerkbijeenkomsten (SMASH-UP’s) en een praktijkdemonstratie: Smart Shipping Challenge 2017. Ook in 2018 gaan we hier mee verder. We benutten kennis en ervaringen van bestaande initiatieven, technologieën, kennisinstituten en marktpartijen. Rijkswaterstaat stuurt smart shipping aan en brengt partijen bij elkaar om van elkaar te leren en te profiteren. 

Bouw mee!

Allerlei partijen bouwen mee aan het schip van de toekomst: markt, kennis, schippers, gebruikers en overheden. Bouw mee en word onderdeel van onze Smart Shipping Community!

BOUW MEE