Actuele metingen benutten om efficiënter en slimmer te varen

‘Autonoom varen heeft de toekomst. Maar om dat alles verantwoord en slim te kunnen doen, zijn onder meer actuele vaardieptemetingen noodzakelijk. Dit om zo efficiënt mogelijk te varen en vaarwegen optimaal te benutten. Binnen het CoVadem-project (coöperatieve vaardieptemetingen) zijn we – MARIN, Deltares, Bureau Telematica Binnenvaart en Autena Marine – samen met partners al enkele jaren bezig om real time data te verzamelen, waardoor schepen optimaler kunnen afladen en zuiniger kunnen varen. Daar doen zo’n 50 binnenvaartschepen aan mee. Momenteel verwerkt CoVadem 55 miljoen meetwaarden per jaar die door de deelnemende schepen worden geleverd. Die proof of concept, waarbij we collectief data verzamelen, is geslaagd.

Nu gaan we onder de noemer CO2Vadem+ nog een stapje verder en voorzien we in de tweede helft van 2017 de schepen van waterdiepte- en doorvaarthoogtevoorspellers, en een brandstofverbruiksmonitor. Dit project wordt financieel ondersteund door TKI Dinalog en de deelnemende binnenvaartondernemers. Het is onze ambitie om Covadem uiteindelijk als financieel zelfdragend initiatief te continueren en verder uit te bouwen. Daartoe is het nodig om de bestaande vloot uit te breiden naar zo’n 250 tot 300 schepen. Daarnaast ontwikkelen we een businessmodel, waarin bijvoorbeeld waterdiepte-informatie aan de hand van een abonnement, kan worden afgenomen door binnenvaartondernemers. Op deze manier waarborgen we de continuïteit van onze informatiediensten.’