Laat ons je initiatief of ideeën weten

We zoeken nog altijd partners om onze community uit te breiden. Samen kunnen we alle technische en bestuurlijke aspecten van smart shipping vorm en inhoud geven. Dus: overheden, kennisinstituten en vooruitstrevende scheepseigenaren en -bouwers: meld je aan, zodat we met elkaar de uitdagingen aan kunnen gaan!